Top

İade Politikası

BTPARK Bilişim Hizmetleri (BTPARK olarak anılacaktır), üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İşbu iade politikaları BTPARK ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, BTPARK üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.

1) İade Şartları

a) İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından BTPARK’a e-posta yoluyla bildirilmiş olması
b) Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması.

2) İade Talep Edilemeyecek Ürünler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

a) Alan Adları (Domain)
b) Her nevi aracılık hizmetleri
c) Her nevi teknik destek hizmetleri
d) Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
e) Her nevi ücretsiz, hediye edilen hizmet ve/veya ürünler
f) Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları
g) Web Hosting Hizmetleri
f) Lisanslama işlemi yapılmış her türlü yazılım
g) Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları
h) Web Hosting Hizmetleri

3) İade Usulü

Webasistan yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

3.1) Nakit İadeler

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve BTPARK tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

4) İade Talebinin İletimi

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;
İadeye konu olan ürün / hizmet, (varsa) iade sebebi ve Talep edilen iade şekli (nakit veya alış-veriş kredisi)
İade taleplerinin BTPARK’ın e-posta adresi olan iletisim@btpark.com.tr üerinden yapılacaktır. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

5) Hediye Çeki ve Üçüncü Taraf İndirimleri İle İlgili Usuller

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

6) Döviz İle Yapılan İşlemlerde Uygulanacak Usul

Webasistan, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRL (Türk Lirası, ₺) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

7) İade Talebinin Reddi

İade garantisi, hizmet sözleşmesine uymadığından ötürü askıya alınan/durdurulan hesapları kapsamamaktadır ve Webasistan, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

8) İade Talebinden Cayma Hakkı

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.
Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere Webasistan iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde BTPARK’ın yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede ve BTPARK’ın bulunduğu şehrinde yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

BTPARK’a ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. BTPARK, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.